Elementy, które powinny znajdować się w umowie kupna-sprzedaży

1
1554

Umowa kupna sprzedaży, to dokument, potwierdzający nabycie oraz sprzedaż określonego przedmiotu. Powinna posiadać datę i miejsce zawarcia aktu oraz trzy podstawowe elementy, będące odpowiedziami na pytania: Kto jest nabywcą, a kto sprzedawcą rzeczy? Co jest przedmiotem umowy? Za jaką kwotę dana rzecz zostaje nabyta? Aby umowa była ważna, odpowiedź na każde pytanie powinna zostać udzielona szczegółowo oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Co do zasady, powinno być jej tyle egzemplarzy, ile jest stron umowy, aby każda z nich posiadała własny dowód zawarcia aktu prawnego. .

Kto jest nabywcą, a kto sprzedawcą?

Konieczne jest ustalenie danych stron, takich jak imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego wraz ze wskazaniem podmiotu, wydającego dowód, a także PESEL. Jeśli przedmiot umowy należy bądź w wyniku jej zawarcie będzie należał do więcej niż jednego właściciela, należy pamiętać o tym, że konieczne jest podanie danych wszystkich osób zainteresowanych. Jest to niezbędne w celu dochodzenia swoich roszczeń względem strony przeciwnej (np. kwestia wydania rzeczy lub zapłaty za sprzedaną rzecz).

Co jest przedmiotem umowy?

Choć pozornie ta część umowy może wydawać się prosta, należy pamiętać o jak najbardziej szczegółowym określeniu przedmiotu. Zwyczajne określenie typu 'samochód’ jest niedopuszczalne, ponieważ nie wyklucza wątpliwości, co do tego czy umowa faktycznie odnosi się do określonej rzeczy, będącej przedmiotem roszczeń. Należy spojrzeć na tę część umowy z perspektywy osoby trzeciej, która nie wie, czego dotyczy umowa, a na podstawie jej treści, ma nie mieć, co do tego wątpliwości.

Za jaką kwotę dana rzecz zostaje nabyta?

Aby umowa kupna-sprzedaży zyskała moc prawną, należy wyraźnie zaznaczyć, że dochodzi tutaj do sprzedaży. Zatem niezbędna jest cena przedmiotu,która także chroni potencjalną stronę przed nadużyciami strony przeciwnej. Warto także określić sposób oraz termin zapłaty, który dzięki temu stanie się wiążący dla kupującego.

Na końcu umowy powinny znaleźć się wyraźne i czytelne podpisy stron, przy czym, ponownie, należy pamiętać o tym, że każda z osób zainteresowanych powinna go złożyć. Należy pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży jest aktem prawnym, w związku z tym, przy jej sporządzaniu należy być bardzo skrupulatnym, szczegółowym oraz uważnym, aby nie popełnić błędu. Tego rodzaju dokumenty są niekiedy rozpatrywane przez takie urzędy, jak Urząd Skarbowy czy Sąd, zatem muszą cechować się pewnymi stałymi elementami, wymienionymi powyżej.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here